Rescaten bancs, arruïnen les nostres vides. Joves, aturem els presspostos de la Troika!

Publicat el

Els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al proper any 2014, presentats el passat dia 5 de novembre vénen a confirmar per enèsima vegada una tendència que fa més de tres anys que es posa de manifest en tots els territoris dels Països Catalans. Les receptes dels nostres governants per gestionar la crisi que fa trontollar el sistema capitalista ens dirigeixen irremeiablement cap a l’ensorrament definitiu de la majoria de la nostra societat, a fi de rescatar i reforçar una minoria que mai ha deixat d’acumular poder i riquesa.

Aquesta tendència transcendeix les fronteres del nostre poble i afecta, de fet, la majoria d’economies del nostre voltant, i molt especialment les del Sud del continent europeu. El cas de Grècia, per exemple, constitueix un paradigma alarmant de com els plans d’ “austeritat” de la Troika comunitària aplanen el camí al capitalisme en crisi per avançar cap a un nou model de societat encara més desigual i profundament antidemocràtic.

Ho dèiem fa sis mesos i ho mantenim ara: l’Estat Espanyol, i per tant també una part important dels Països Catalans, es troben rescatats de facto. El pagament dels interessos del deute segueix essent el protagonista inqüestionable de la política econòmica de les administracions autonòmiques. Cal seguir insistint en el fet que aquest deute no l’hem generat les classes populars i, per tant, el seu pagament és del tot il·legítim. El deute i els interessos que aquest genera no són altra cosa que un element més de l’estratègia del poder econòmic i financer per engruixir a marxes forçades els seus comptes en un moment de col·lapse del seu sistema.

La política pressupostària dels governs autonòmics deixa entreveure també la consolidació d’una dinàmica de retallades i privatitzacions. Els “plans d’ajust” aplicats els darrers anys als diferents territoris dels Països Catalans “per fer front a la situació econòmica” no sembla que hagin de revertir en el curt termini. Ans al contrari, és ben clar a hores d’ara que les retallades van venir per quedar-s’hi i que el desmantellament de la sanitat, l’educació i les pensions públiques són també una de les peces que conformen el pla que el capitalisme ha dissenyat a mida per a les classe populars del nostre país. Però no acaba aquí, perquè a aquestes retallades cal sumar-hi la privatització massiva d’actius i funcions públiques. En definitiva, els qui ens governen es venen el país a preu de saldo per servir-lo en safata als interessos del capital privat.

Amb tot, resulta evident que no hi ha democràcia possible dins la Unió Europea (UE) neoliberal. La política econòmica que ofega les classes populars dels Països Catalans la decideixen els consells d’administració dels bancs i empreses transnacionals juntament amb la Troika i amb l’inestimable ajut d’una classe política submisa i servil. Així mateix, qualsevol mostra d’oposició als carrers és contestada amb contundència repressiva per part de la seva policia i els seus jutges.

Davant de tota aquesta situació, al jovent se’ns planteja una clara disjuntiva. D’una banda, podem seguir com fins ara el camí de la Troika i els grans capitals. Un camí que passa indubtablement per un futur de progressiva pauperització de les classes populars i per un deteriorament absolut dels minsos drets socials i democràtics que havien assolit les generacions passades. De l’altra, podem començar a bastir, des d’ara mateix, un camí alternatiu als Països Catalans. Un futur que sigui lliure de les imposicions de les transnacionals i les institucions antidemocràtiques de la UE. És aquí i ara, en un context d’aprofundiment de la lluita de classes i agudització extrema de les contradiccions del capitalisme, que cal començar a construir aquesta alternativa. El jovent dels Països Catalans hem de ser necessàriament protagonistes destacats d’aquest procés de transformació integral de la nostra societat.

Presentem batalla, aquí i ara. Per esborrar el capitalisme del mapa d’una vegada per totes i construir un futur veritablement lliure per al nostre poble.

No pensem deixar que rescatin bancs mentre arruïnen les nostres vides.
Només lluitant tenim futur!


Comments are closed.