ARRAN|Del municipalisme al poder popular!

Publicat el

#Municipals2015

Davant les eleccions municipals que tindran lloc arreu dels Països Catalans el pròxim 24 de maig, des d’Arran volem fer una sèrie de consideracions respecte a com des de l’organització entenem el municipalisme. Caldrà aclarir llavors que no restem al marge de les eleccions, sinó que entenem que la praxi municipalista, la que ens ha de conduir cap a la generació d’estructures de poder popular al marge de les institucions capitalistes i patriarcals, és la que defineix precisament el nostre quefer diari. I que per tant, amb una organització juvenil estructurada mitjançant assemblees locals a barris, pobles i comarques, no entenem el municipalisme com quelcom diferent de la nostra praxi quotidiana.

Municipalisme vol dir per nosaltres que davant la manca d’espais juvenils propis tant per emancipar-nos com per organitzar-nos i relacionar-nos, cal treballar per l’okupació i la recuperació dels nostres carrers; que davant la simbologia feixista que encara inunda els portals dels habitatges dels nostres barris, cal la unitat antifeixista i l’acció directa per eliminar qualsevol rastre; que davant les agressions masclistes, necessitem de l’autoorganització i l’autodefensa feministes com a estructura central del que des dels ajuntaments es qualifica de polítiques amb perspectiva de gènere.

Municipalisme és per nosaltres combatre els empresaris locals i les grans multinacionals que s’instal·len als nostres pobles i assenyalar-les com a responsables de l’atur i la precarietat que patim; és exigir la reducció de preus del transport públic; conquerir espais a l’aire lliure on la nostra voluntat de treballar col·lectivament als carrers supere les seues ordenances de civisme; crear mitjans i ferramentes per a la comunicació popular que trenquen les barreres de la criminalització mediàtica que patim; i potenciar, en definitiva, tot un seguit de plataformes, coordinadores i espais comuns que permeten a organitzacions, col·lectius i entitats de joves ser sobiranes de les seues pròpies vides. Municipalisme és que sigui el poble qui exerceixi el poder!

Aquesta és la manera com les joves d’Arran entenem el municipalisme. I és per això que donarem suport tant a les Candidatures d’Unitat Popular (CUP) de cada municipi com a qualsevol altra candidatura que entenga la seua acció política a les institucions en termes de ruptura revolucionària amb el capitalisme i el patriarcat.

Serem, llavors, uns dels milers de peus que es necessiten als carrers perquè l’acció municipalista des de les institucions esdevinga efectiva i farem avançar el municipalisme en la direcció de construir el poder popular per tornar al poble el que és del poble.

 


ARRAN, organització juvenil de l’Esquerra Independentista

Als Països Catalans, 15 de maig de 2015


Comments are closed.