ARRAN | Neix al Solsonès una nova assemblea d’Arran

Publicat el


Des de l’organització juvenil independentista, socialista i feminista de l’Esquerra Independentista dels Països catalans celebrem el naixement d’Arran Solsonès, un nucli que emergeix de les inquietuds polítiques i ideològiques que conduïren fa uns mesos un grup de joves a la creació de l’Assemblea de Joves de l’Esquerra Independentista del Solsonès (AJEIS) amb una clara intensió d’esdevenir una assemblea més d’Arran. Després d’aquests set mesos de consolidació i treball, les joves de l’AJEIS es constitueixen ara com a Arran Solsonès per tal d’adquirir noves eines i formació per la construcció del moviment juvenil al municipi.

La comarca del Solsonès disposa d’una creixent fortalesa necessària per combatre l’arrelat racisme que, per raons i valors tradicionals, encara impera en el territori. És per aquest motiu que les joves volen trencar amb aquesta tradició per així enfortir el teixit associatiu i visibilitzar les problemàtiques específiques del seu territori.

Amb l’autonomia que caracteritza els nuclis de l’organització, però amb l’aposta ferma per la unitat d’acció en clau nacional, Arran Solsonès treballarà per la generació de consciència al voltant de la triple opressió que patim, així com perquè la població prengui consciència de la importància de participar en les decisions municipals.

El primer front de lluita s’inicia amb la creació d’un espai per a les joves, on poder contrastar opinions i donar pas al pensament crític. Celebrem doncs, el naixement d’una nova assemblea que suposarà un pas més en la construcció del moviment juvenil que ens faça avançar cap a uns Països Catalans socialistes i feministes.

 

 

ARRAN, organització de l’Esquerra Independentista
Als Països Catalans, 1 de juny de 2015


Comments are closed.