ARRAN | L’ecologisme, una necessitat revolucionària

Publicat el

 

Des de l’organització juvenil de l’Esquerra Independentista entenem la defensa i preservació de la natura com una necessitat revolucionària. No hem de deslligar la independència, el socialisme i el feminisme del medi natural, ja que engloba tot allò que ens sosté. És totalment necessari protegir el medi de qualsevol activitat humana que el perjudiqui per poder desenvolupar el nostre projecte de manera sostenible. Entenem l’ecologisme, doncs, com un eix fonamental a desenvolupar per transformar la societat, alhora que per procurar a la terra i les que l’habitem, un futur digne.

Creiem que hem de caminar cap a un model socioeconòmic més sostenible i respectuós amb el Medi Ambient, que prioritzi la preservació comuna del territori al benefici privat. Que no permeti saquejar sistemàticament els recursos naturals, que vetlli per a la recuperació dels ecosistemes danyats i que asseguri la bona gestió de la terra, perquè pugui ser un mitjà de producció agroalimentària al servei de les necessitats de les classes populars.

Les polítiques de protecció del territori als Països Catalans estan clarament enfocades al benefici privat de les empreses enfront de la preservació comuna de l’entorn. Es construeixen preses per al desenvolupament de les grans zones urbanitzades, es privatitzen afloraments d’aigua amb l’escut de la seva potabilitat, l’aigua dolça es malbarata constantment, tant en l’agricultura intensiva com en la indústria i en l’oci, i es nega a qui no pot assumir els elevats rebuts.

L’aigua és un bé comú universal, indispensable per a la vida. No ha de convertir-se en un objecte d’especulació. Amb motiu de la Diada Internacional per la preservació del Medi Ambient, assenyalem a totes aquelles empreses, institucions o infraestructures que n’impedeixen el seu curs natural, n’alteren la seva potabilitat, en privatitzen el seu accés o en fan un ús abusiu.

NI UN PAM DE TERRA, NI UNA GOTA D’AIGUA!

ALS PAÏSOS CATALANS, DEFENSEM EL TERRITORI!

 

ARRAN, organització juvenil de l’Esquerra Independentista
Als Països Catalans, 4  de juny de 2015

 


Comments are closed.