ARRAN | Neix al Vallès Occidental una nova assemblea d’ARRAN!

Publicat el

 

Des de l’organització juvenil independentista, socialista i feminista de l’Esquerra Independentista dels Països catalans celebrem el naixement d’Arran Santa Perpètua de Mogoda un nucli que emergeix de les inquietuds polítiques i ideològiques que conduïren, enguany fa tres anys, a la creació de l’Assemblea de Joves de Santa Perpètua, aconseguint consolidar el projecte de lluita juvenil a nivell local i arrelar-se al municipi. Ara, després d’aquests anys volen fer un pas més i assolir també lluites de caire nacional, es constitueixen com a Arran Santa Perpètua de Mogoda per tal d’adquirir noves eines i formació per la construcció del moviment juvenil al municipi.

A part de les problemàtiques generals amb les quals es troba el jovent dels Països Catalans, com la precarietat laboral, les agressions del patriarcat, la dificultat per accedir a l’habitatge i emmancipar-nos, els models d’oci o l’educació; a nivell local també hi ha problemes que cal afrontar, com per exemple la participació i implicació del jovent del municipi. Malgrat que a Santa Perpètua hi ha una àmplia xarxa associaciativa, hi ha poc jovent implicat en aquestes i sovint unes quantes joves estan en diverses associacions o organitzacions. A més,  les joves organitzades (sobretot en entitats d’oci i culturals) perceben que les institucions locals no donen facilitats i sovint acaba generant un desgast per part d’aquest jovent organitzat.

Una altra de les problemàtiques rellevants a nivell local és la manca d’oferta d’oci diversa, així com d’un espai físic de referència on les joves perpetuenques poguem desenvolupar diferents activitats d’oci. Malgrat existir un espai municipal que havia d’estar destinat a les joves i ser referent en l’oci d’aquestes, ha estat tancat un parell d’anys i manca voluntat per part de l’Ajuntament d’accedir a què el jovent hi tinguem un paper més important en la seva gestió.

També cal tenir en compte les dificultats de mobilitat en transport públic (a part dels preus abussius, fa anys que està en projecte la construcció d’una estació de tren de la R8, que connectaria de forma ràpida Santa Perpètua amb la UAB i que encara no s’ha construït), alhora que ens trobem amb noves amenaces al territori amb la construcció de nous polígons industrials.

Amb tot això, cal tenir en compte que el jovent perpetuenc està força segregat en barris i poc cohesionat.

El primer front de lluita s’inicia amb la campanya anomenada “Jove, marca el Rumb”, a partir d’aquesta van elaborar un llibret propi en què s’expliquen les conclusions de la campanya i es fan propostes de línies de treball a seguir per part de l’assemblea. (Aquí l’enllaç: http://issuu.com/ajspm/docs/jovemarcaelrumb)

La nova assemblea té molt clar quins son els seus objectius: continuar empoderant el jovent perpetuenc, mobilitzant-lo i dotant-lo de veu pròpia i de capacitat d’incidència en les diferents lluites locals i nacionals; donar a conèixer el canvi organitzatiu, així com créixer en nombre de militants; fomentar la participació juvenil al municipi; potenciar espais de relació amb altres col·lectius locals, per donar respostes a les diferents problemàtiques; continuar participant d’espais en què s’ofereixi un oci alternatiu, com la FM Popular d’Hivern, nascuda després de la FMA; continuar donant resposta a les diferents agressions dels capital i del patriarcat, així com començar a assolir noves campanyes nacionals vertebrant-les a nivell local.

Així doncs, donem la benvinguda a aquesta nova assemblea.

Juntes seguem ARRAN!

ARRAN, organització de l’Esquerra Independentista
Als Països Catalans, 7 de setembre de 2015

 


Comments are closed.