Organitzem-nos, lluitem, guanyem. És l’hora del jovent!

Publicat el

Resolucions breus després de la Primera Assemblea Nacional d’ARRAN

Prop de 400 joves militants d’ARRAN, l’organització juvenil de l’Esquerra Independentista, van participar el passat cap de setmana a Navàs (Bages) en la Primera Assemblea Nacional (IAN) de l’organització. Dos anys i mig després de la culminació del procés de confluència que resultà en el naixement d’ARRAN, hem tornat a seure en assemblea per debatre i decidir col·lectivament quina serà la direcció de les passes que marcaran el camí de la nostra acció política en aquesta nova etapa que ara iniciem. Encara esgotades després de tres dies de debat, però també il·lusionades i carregades de força, us presentem avui un breu resum en forma de resolucions que són una síntesi de les conclusions més destacades d’aquesta IAN.

El jovent com a motor d’un procés revolucionari al conjunt dels Països Catalans. Seguim apostant per la construcció d’un moviment juvenil fort i cohesionat arreu del país que sigui capaç, en el marc de la Unitat Popular, de subvertir totes aquelles problemàtiques que patim el jovent treballador i avançar juntes cap a una societat lliure de tota forma d’opressió, explotació i dominació. Treballarem en l’establiment d’espais d’autoorganització i participació política juvenil als barris, pobles i ciutats dels Països Catalans que han de ser l’eina a través de la qual avancem vers l’assoliment dels nostres objectius polítics.

Independència, socialisme i feminisme. Revalidem el nostre compromís per una ruptura integral amb l’ordre establert que s’ha de traduir en la construcció d’uns Països Catalans que siguin independents, socialistes i feministes. Insistim convençudament en la necessitat de fer més viva i visible que mai la lluita de les dones treballadores pel seu alliberament. Coherentment amb aquesta anàlisi, fem una aposta ferma per treballar en aquest sentit tant a nivell de la nostra estructura interna com a nivell de la nostra acció política diària als carrers.

Avancem en el procés de construcció dels Països Catalans. La construcció nacional dels Països Catalans a través de la Unitat Popular és el projecte polític del nostre moviment polític, l’Esquerra Independentista. Cal superar la idea romàntica, idealista i essencialista dels Països Catalans per fer de la construcció nacional un procés que sigui revolucionari en la seva essència i passi en tot moment per l’alliberament del nostre poble en clau nacional, social i de gènere. Cal situar el mapa dels Països Catalan en el centre del debat polític i començar a treballar en l’establiment d’estructures que suprimeixin la divisió administrativa de la nostra nació i alhora ens permetin avançar en els nostre objectius polítics, sabent respondre intel·ligentment a cadascuna de les conjuntures que tenen lloc als diferents territoris del país.

Seguim creixent per ser arreu. Els passats trenta mesos han servit per al creixement i la consolidació de l’organització. Apostem pel manteniment d’aquesta tendència de creixement, així com per seguir creixent per arribar a ser presents a totes les comarques del país. Així mateix, apostem per l’enfortiment de la nostra estructura nacional com a garantia per al desplegament òptim de la nostra pràctica política i la descentralització dels nostres espais de decisió.

ARRAN, organització juvenil de l’Esquerra Independentista
Als Països Catalans, 9 de desembre de 2014


Comments are closed.