TTIP, TISA, UNIÓ EUROPEA, OTAN: LA DICTADURA DE LES MULTINACIONALS

Publicat el

Des de fa uns anys plana una nova amenaça contra la classe treballadora dels Països Catalans: es tracta del TTIP (Acord de Comerç i Inversions Estats Units – Unió Europea).

Un mer instrument mitjançant el qual s’articula l’actual model de governança neoliberal, en l’actual fase de capitalisme canalla patriarcal, on juntament amb altres tipus de tractats (com el paral·lel TISA en el sector serveis, el CETA amb el Canadà, el NAFTA al nord d’Amèrica, el TPP a la regió del Pacífic, o el que abans es pretenia a Europa amb l’Acord Multirateral d’Inversions), comparteixen els mateixos vectors: Absència de transparència pública en la negociació i absoluta permeabilitat, per contra, envers els lobbys empresarials; absoluta prevalença dels criteris de circulació mercantil de mercaderia transfronterer per sobre de qualsevol eventual política limitadora per part dels Estats en favor dels drets humans, econòmics o socials; la fixació d’estàndards de liberalització de serveis públics elevadíssims que fa que àmbits com la sanitat i l’educació siguin objecte de mercantilització; i la creació d’organismes o de panells dominats per taurons de les finances, (com l’ISDS en el cas del TTIP), que permetrien que companyies privades poguessin demandar als Estats en cas que consideressin que les seves polítiques fessin minvar la seva expectativa de beneficis.

Els impactes econòmics de la consolidació de la proposta que planteja el TTIP serien enormes, tant per la classe treballadora dels estats suposadament beneficiaris com dels receptors de les inversions. Segons estudis independents, l’aprovació del TTIP comportaria la pèrdua de més de 600.000 llocs de treball a la UE. Els antecedents avalen aquests estudis, ja que els EEUU i Mèxic en el cas del NAFTA, han perdut vora de 1.300.000 llocs de treball, entre 1994 i 2002, quan no feia ni 10 anys que s’havia implementat. Mentre se seguiria desenvolupant un model social basat en l’exclusió d’una capa cada cop més gran de la societat, amb la depredació accelerada del medi, mercantilitzant tots els aspectes de la vida, precaritzant les condicions laborals, i promovent el racisme i l’imperialisme tan dins de les nostres societats com en les relacions internacionals.

Des de L’Esquerra Independentista fem una crida a que els moviments d’oposició contra el TTIP no ens esgotem en la lluita limitada contra aquest tractat de lliure comerç, perquè entenem que aquest no és més que la certificació d’un model de capitalisme patriarcal globalitzat que en paral·lel avança i es consolida en diferents àmbits.

És el fruit de la simple evolució del capitalisme, de l’afany d’acumular benefici empresarial privat. És l’evolució natural de l’emprenedoria empresarial, del creixement econòmic basat en la competitivitat. De la petita empresa que aspira a ser mitjana, de la mitjana que aspira a ser gran, i del gran holding transnacional, que acaba tenint prou poder com per imposar condicions a les polítiques públiques i les regulacions laborals, socials i mediambientals. En definitiva, del que ens ha portat a la dictadura de les multinacionals.

És l’evolució natural del capitalisme que s’ha servit del patriarcat, del colonialisme, del militarisme, de l’espoli, depredació i mercantilització dels recursos naturals, de l’esclavisme i l’explotació del treball assalariat, de l’especulació amb les finances, els aliments, l’habitatge…

És la imposició de l’hegemonia neoliberal, consolidada després de guerres imperialistes, cops d’Estat, dictadures militars; després de consensos polítics de Washington i de la Unió Europea; després del pensament únic acadèmic i cultural de les universitats i la maquinària mediàtica; després de l’aplicació de les doctrines del xoc econòmiques i socials des del Banc Mundial i Fons Monetari Internacional…

Evolució natural del capitalisme i hegemonia neoliberal que no pot tolerar cap marge de dissidència, un cop exhaurits els anomenats “pactes socials”, ni als pobles sobreexplotats de la perifèria mundial, ni a les noves perifèries del sud europeu, ni a les mateixes metròpolis dels centres imperials.

L’actual model de capitalisme canalla patriarcal ha passat del simple objecte d’obtenció de la plusvàlua de l’àmbit de l’esfera de la producció a incrementar l’acumulació per despossessió, o el directament latrocini desacomplexat cap a la classe treballadora, ja sigui del Nord o del Sud geogràfic i polític.

Per això necessitem anar més enllà i bastir entre tots els col·lectius anticapitalistes un pol de resistència vertebrat contra l’actual model de governança neoliberal, enfrontant les directrius econòmiques  (com el TTIP i el TISA), les institucions de disciplinament econòmic i social dels Estats (FMI o BM), les estructures polítiques (Unió Europea), i les militars (OTAN).

Des dels Països Catalans, les organitzacions de l’Esquerra Independentista que estem per una ruptura amb el model econòmic capitalista patriarcal, entenem que un exercici real i material de la plena sobirania del nostre poble passa invariablement per la via del socialisme feminista, i la confrontació directa amb les polítiques de xoc capitalista, que ens volen imposar el seu model de disciplinament econòmic, polític i social mitjançant el TTIP o qualsevol altre artifici.

Contra el TTIP, el TISA, la Unió Europea, l’OTAN…

Contra la dictadura de les multinacionals…

La classe treballadora dels Països Catalans, agermanada amb la classe treballadora internacional, hem de respondre:

Independència!

Socialisme!

Feminisme!

 

 

ARRAN, organització juvenil de l’Esquerra Independentista
COS, Coordinadora Obrera Sindical
SEPC, Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans
Endavant, organització socialista d’alliberament nacional
Alerta Solidària
CUP, Candidatura d’Unitat Popular

 

Als Països Catalans, 19 de juny del 2015


Comments are closed.