ARRAN | Governem-nos! Valoració de les eleccions del 27s

Publicat el

336.375 persones de la CAC han avalat el projecte de l’Esquerra Independentista a les institucions. 336.375 veus que criden per una sobirania real, per un procés de ruptura irreversible, per una candidatura que aposte fermament per la construcció del poder popular que ens faça avançar al conjunt dels Països Catalans cap a la independència, el socialisme i el feminisme. 336.375 a les que no s’hauria arribat sense el conjunt del moviment: de les estudiants, de les joves, dels centenars de dones, de treballadores i de veïnes que hem contribuït amb la nostra feina a que la CUP-Crida Constituent ara tinga 10 diputades al Parlament de la CAC.

No obstant això, ara no és temps ni d’il·lusions, ni de falses esperances, sinó de lluita i de ressituar el Procés al lloc d’on venia: al carrer. És per això que expressàvem el nostre suport a la CUP-Crida constituent abans del 27 de setembre, perquè confiem que la tasca d’aquestes 10 diputades no serà altra que enfortir la lluita popular. Però també som crítiques i no volem passar per alt que tot i que la Candidatura d’Unitat Popular sempre ha considerat el feminisme com a lluita imprescindible per a la plena sobirania, aquesta ha quedat en segon terme a l’hora d’escollir cap de llista per a les passades eleccions autonòmiques.

Ara, dies després, ens toca continuar reivindicant que l’única força capaç d’encaminar aquest Procés cap a la veritable sobirania serà la de la classe treballadora catalana. Que la Unitat Popular no ho serà mai si no neix des dels carrers, des de la suma de forces anticapitalistes, feministes, socialistes, independentistes i sobiranistes en un projecte comú d’emancipació, on el moviment juvenil està necessàriament cridat a tindre un paper protagonista en la creació de les estructures de contrapoder que siguen garants de la desobediència.

Perquè no es tracta ara de perdre’ns en falsos debats sobre el nom del futur president. El que ens preocupa al jovent dels Països Catalans és que els partits que fins ara governaven no volen deixar el poder i segueixen liderant el procés, eliminant així l’oportunitat de què les classes populars puguem fer nostra la construcció d’una nova societat. És per aquest motiu que no acatarem un president que ha fet de les retallades i les polítiques d’austeritat la seva bandera.

Cal afegir que per nosaltres cap independència mai serà plena fins que no siga assolida pel conjunt dels Països Catalans i que per tant amb la independència de la Comunitat Autònoma Catalana no en tindrem prou. Si volem fer irreversible aquest procés, hem de fer-ho extensible al conjunt del nostre territori i generar la consciència necessària entre el jovent de classe treballadora del potencial rupturista què conté la construcció d’un nou país que naixerà per ser socialista i feminista. Governem-nos. Governem-nos més enllà d’un eslògan de campanya. Governem els nostres cossos, les nostres vides, els nostres barris, pobles i comarques, i els nostres centres de treball.

Per la construcció de la Unitat Popular!

Per uns Països Catalans socialistes i feministes!

Arran, organització juvenil de l’Esquerra Independentista
Als Països Catalans, 7 d’octubre del 2015


Comments are closed.