Valls | Arran davant un nou cas d’assassinat per violència masclista

Publicat el

Des d’Arran volem manifestar la nostra més rotunda condemna davant l’assassinat d’una veïna de Valls treballadora sexual de 47 anys, a mans d’un client seu. Aquest cas se suma al de moltes altres dones que són assassinades per homes, als Països Catalans i arreu.

Així doncs, constatem que no es tracta d’un fet aïllat i veiem com la violència masclista és una de les cares més aberrants d’un sistema que domina i oprimeix, el patriarcat. De manera més o menys evident sempre es manifesta en forma de violència; com ho són també la divisió sexual del treball, els cànons de bellesa o les constants restriccions a l’exercici del dret a decidir sobre el nostre propi cos.

També és violència un model sexo-afectiu i relacional basat en la coerció. Un model on la gelosia, la dependència, el control, l’autolimitació, la passivitat i, en darrer terme, les agressions físiques i psíquiques formen part d’una realitat quasi sempre silenciada.

De la mateixa manera, violència és que aquesta dona no sigui comptada com a víctima de violència masclista a ulls de l’Estat, perquè no han mantingut cap relació conjugal o sexo-afectiva, tot i haver estat assassinada pel simple fet de ser dona.

El patriarcat sotmet de manera violenta a la meitat de la població, les dones, a través de les seves múltiples cares. Cal acabar d’una per totes amb aquest sistema d’opressió per acabar també amb la xacra que suposen desenes de dones assassinades anualment pels seus agressors.

Cal que treballem per construir uns models relacionals allunyats de la dominació, uns models de relació que siguin apoderadors i respectuosos, i cal que hi treballem en cada un dels espais en que vivim: a casa, a la feina, a la universitat i l’escola, als carrers i a tot arreu. I cal al mateix temps que treballem per combatre totes les formes en què el patriarcat ens oprimeix i es retro-alimenta. Així mateix, l’única manera possible de donar resposta a aquesta violència ha de ser a través de l’apoderament i l’autodefensa de les dones. Perquè només sent dones vertaderament autònomes podrem ser lliures.

Contra les violències del patriarcat. Per unes relacions lliures de violència.

Cap agressió sense resposta. Contra les agressions masclistes: autodefensa feminista!

 

 

 

Arran. Organització juvenil de l’Esquerra Independentista
A Valls, 24 d’abril del 2016


Comments are closed.